عنوان فروشگاه قیمت وزن گزینه ها
سیمان فله پوزولانی فروشگاه امیر 215000 --
سیمان سیاه مشهد فروشگاه امیر 101000 --
گچ سفید متین فروشگاه امیر 25000 --
سفید گچ ساوه طلایی فروشگاه امیر 25000 --
گچ سفید سینا(33کیلو) فروشگاه امیر 35000 --
آجر سفال 12 سانت درجه یک فروشگاه امیر 2500 --
آجرسفال 10 سانتی درجه 2 فروشگاه امیر 2500 --
سفال سقفی فروشگاه امیر 7500 --
آجر قزاقی سنتی گلبهی فروشگاه امیر 7500 --
آجرسنتی قرمز فروشگاه امیر 4500 --
آجرلفتون 4 سانتی فروشگاه امیر 850 --
آجر سه گل درجه2 فروشگاه امیر 310 --
رنگ روغنی سفید براق الوان گالن فروشگاه امیر 450000 --
رنگ اکریلیک لاتکس نیمه مات الوان فروشگاه امیر 480000 --
سنگ ساختمانی Stonejafary 120000 --
سرامیک فول پولیش الوند100*100 کاشی و سرامیک صدف 263000 --